Säästöt ja henkilöstön vähentäminen

​Työnantajalle saattaa syntyä tarvetta säästöihin taloudellisista tai tuotannollisista syistä, pahimmillaan tulee tarvetta vähentää henkilöstöä. Nämä tilanteet on aina käsiteltävä yhteistoiminnassa, koska ne vaikuttavat olennaisesti henkilöstön asemaan.

Vaikka ketään ei irtisanottaisi tai edes lomautettaisi, on säästöillä vaikutuksia henkilöstöön; esim. päätetään olla palkkaamatta uutta työntekijää poisjäävän tilalle (eläke tai työpaikan vaihto) tai määräaikaisuuksia ei jatketa yms. Vaikka asiaa ei tarvitsisi käsitellä yhteistoimintalain mukaisesti, on aina huomioitava työturvallisuuslain määräykset, kuten työn kuormittumisen selvittäminen ja arviointi. Asia on siis joka tapauksessa käsiteltävä työsuojelun yhteistoiminnassa työsuojeluvaltuutettujen kanssa. ​

Toisaalta työnantaja voi myös päättää ulkoistaa toimintojaan lähinnä tuotannollisin perustein, esim. palkanlaskenta siirretään palkanmaksuun keskittyvään osakeyhtiöön. Yleensä näissä tilanteissa on seurauksena liikkeenluovutus, jossa henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä.

Lisätietoa

Esimerkkejä kunta-alalle