Hyvät käytännöt

Työelämää ja työpaikkojen arjen toimivuutta kehitetään parhaiten juuri työn äärellä, suomalaisilla työpaikoilla.

Hyvät käytännöt ja esimerkit hyväksi havaituista toimintamalleista helpottavat oman työpaikan käytäntöjen uudistamista ja parantamista sekä työvaiheiden sujuvoittamista.

Työelämän kehittäminen

Hyviä käytäntöjä