Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimus

Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimus on talokohtainen. Sitä noudatetaan ainoastaan Suomen metsäkeskuksessa, jolla on useita toimipisteitä eri puolella Suomea.

Metsäkeskuksen organisaatioon kuuluvat johtokunta, Lahdessa toimiva valtakunnallinen yksikkö ja viisi palvelualuetta. Nykyinen organisaatio aloitti toimintansa vuonna 2015. Metsäkeskus on osa välillistä valtionhallintoa.

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja, neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö. Metsäkeskus on metsäalan asiantuntijatalo, josta löytyy monipuolista metsä- ja luonto-osaamista sekä metsäalan elinkeinojen tuntemusta.

Tyypillisiä tehtäviä Jytyn jäsenillä ovat mm. taloushallinnon, metsäsuunnittelun tukitehtävät ja sihteerin tehtävät. Jytyläisiä toimii kirjanpidossa, palkanlaskennassa, koulutuksen ja viestinnän tukitehtävissä, ATK-tehtävissä ja hankekäsittelyssä.

Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–31.3.2025.