Työaika

Työsopimuksessa sovitaan työhön käytettävästä työajasta.

Työehtosopimuksilla on voitu sopia toisin joistakin työaika- ja vuosilomalain säännöksistä. Kunta- ja hyvinvointialalla esimerkiksi noudatetaan pääasiallisesti kolmea eri työaikamuotoa: yleis-, toimisto-, tai jaksotyöaikaa. Myös yksityisellä sektorilla voidaan noudattaa erilaisia työaikamuotoja. Tietyissä tilanteissa saatetaan soveltaa työaikalakia. Tarkista omaan työhösi liittyen työaikamääräykset työpaikkasi työehtosopimuksesta.

Tutustu erilaisiin työaikamuotoihin ja työaikaan liittyviin termeihin ja käsitteisiin tarkemmin Työelämään.fi-sivustolla.