Työaika

Työsopimuksessa sovitaan työhön käytettävästä työajasta.

Tälle sivulle on koottu keskeinen työaika- ja vuosilomalainsäädäntö. Työehtosopimuksilla on voitu sopia toisin joistakin työaika- ja vuosilomalain säännöksistä. Kunta- ja hyvinvointialalla esimerkiksi noudatetaan pääasiallisesti kolmea eri työaikamuotoa: yleis-, toimisto-, tai jaksotyöaikaa. Myös yksityisellä sektorilla voidaan noudattaa erilaisia työaikamuotoja. Tarkista omaan työhösi liittyen työaikamääräykset työpaikkasi työehtosopimuksesta.

Tutustu erilaisiin työaikamuotoihin ja työaikaan liittyviin termeihin ja käsitteisiin tarkemmin Työelämään.fi-sivustolla.