Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työpaikan työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Ammattiliitto Jyty kouluttaa ja tukee työsuojeluvaltuutettuja tehtävissään.

Jytyläisen työsuojeluvaltuutetun toimikausi on 2022–2023, kirkon ja kunnan alalla 2022–2025.

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan vaalilla

Työntekijät valitsevat vaalilla työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Pienemmässäkin työpaikassa valinta voidaan tehdä. Valtuutettu voidaan valita sopuvaalilla, jos menettelystä ja valittavista henkilöistä ollaan yksimielisiä. Kaikkien työntekijöiden on voitava osallistua vaaliin, ja työnantaja ei saa vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Lue lisätietoja vaaleista.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun tehtävät

  • oma-aloitteinen perehtyminen työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin työympäristössä ja työyhteisön tilassa tarkkailemalla niitä säännöllisesti
  • perehtyminen edellä mainittuja asioita koskeviin työsuojelusäännöksiin
  • ilmoittaminen havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista ensin työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle
  • toimiminen työntekijöiden edustajana suhteessa työsuojeluviranomaisiin ja osallistuminen työsuojelutarkastuksiin
  • toimiminen siten, että työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävät toimintatavat lisääntyisivät työpaikalla
  • jos työsuojeluvaltuutetulla on tilapäinen este hoitaa tehtäviään, varavaltuutettu voi hoitaa ne tehtävät, joita ei voida siirtää myöhemmäksi.

Oikeus saada tietoja, koulutusta sekä työskentelypaikka 

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työnantajalta tietoja tehtävänsä hoitamista varten:

  • työsuojelua koskevat asiakirjat ja luettelot
  • työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät asiakirjat, joilla on merkitystä työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta
  • työterveyshuoltosopimus tai kuvaus itse järjestetystä työterveyshuollosta sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Työsuojeluvaltuutetun koulutus​

​Työnantajan velvollisuus on mahdollistaa ja kustantaa kouluttautumisesi tehtävään. Työsuojelun peruskurssin (5 päivää) voit suorittaa esim. Työturvallisuuskeskuksen tai Aktiivi-Instituutin järjestämällä kurssilla. Jytyn koulutusohjelmassa on 4-päiväinen peruskurssi, josta lisätietoja koulutuskalenterista. ​Työsuojelun jatkokursseja on tarjolla em. toimijoilla, ja Jytykin tarjoaa vuosittain laajempaa työsuojelukonsultin tutkintoa (Aktiivi-Instituutti). Kouluttautuminen tapahtuu työaikana. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä. 

Vahva irtisanomissuoja

Työsuojeluvaltuutetulla on samanlainen irtisanomissuoja kuin luottamusmiehellä. Työsuojeluvaltuutettu voidaan irtisanoa työn vähenemisen, saneerausmenettelyn tai konkurssin perusteella ainoastaan, jos hänen työnsä päättyy kokonaan eikä hänelle voida tarjota hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muihin tehtäviin. Henkilöön liittyvistä syistä työsuojeluvaltuutetun saa irtisanoa vain, jos hänen edustamiensa työntekijöiden enemmistö antaa siihen suostumuksensa.

Lähde: Työsuojeluhallinto

Kiinnostaako sinua toimia työsuojeluvaltuutettuna? Tarkkaile työpaikallasi työsuojeluvaalien tilannetta sekä ota yhteys työnantajaasi!