Lomat ja vapaat

Työn vastapainoksi työntekijä tarvitsee lomaa ja erilaisia vapaita. Kyse on työn ja muun elämän yhteensovittamisesta, tasapainosta ja hyvinvoinnista. Hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava ja tuloksellinen.

Sairastuessa on tärkeää, että ansiot eivät romahda ja voi keskittyä rauhassa paranemiseen. Elämäntilanteesta riippuen on tärkeää pystyä muokkaamaan työtään vaikkapa osittaisen hoitovapaan tai opintovapaan avulla. Perhevapailla saa rakennettua turvallisen alun tulevaisuuteen.

Näillä sivuilla on lyhyet kuvaukset yleisimmistä asioista. Tarkemmat määräykset löytyvät joko työlainsäädännöstä tai virka- ja työehtosopimuksestasi.