Eläkkeelle jääminen

Työntekijän työsuhde ja viranhaltijan virkasuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä/viranhaltija täyttää eroamisiän, jolleivat työnantaja ja työntekijä/viranhaltija sovi jatkamisesta.

Eroamisikä:

68 vuotta, jos olet 1957 tai sitä ennen syntynyt
69 vuotta, jos olet syntynyt 1958-1961
70 vuotta, jos olet syntynyt 1962 tai sen jälkeen

Eläkkeelle voi kuitenkin jäädä jo ennen eroamisikääkin, kun työntekijä täyttää alimman eläkeikänsä. Jäätäessä eläkkeelle ennen eroamisikää tulee työntekijän irtisanoutua ja noudattaa irtisanomisaikaa. Ennen eläkkeelle jäämistä on mahdollista työnantajan kanssa sopimalla pitää palvelussuhteen aikana kertyneet vuosilomat ja vapaat pois.

Eläkkeen määräsi ja oman alimman eläkeikäsi voit tarkistaa omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi.