Työterveyslaitoksen työehtosopimus

Tämä työehtosopimus on talokohtainen, ja sitä noudatetaan Työterveyslaitoksen palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehtoihin.

Työterveyslaitos on työterveys- ja työsuojelualan tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Laitoksen tavoitteena on edistää työikäisen väestön työ- ja toimintakykyä, terveyttä ja elämänlaatua. Ammattinimikkeistö koostuu mm. toimisto-, laboratorio- ja asiantuntijatehtävien mukaan. ​