Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa, että työnantajaliittoon kuulumatonkin työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä. Sitä noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Työntekijämäärä kasvaa tällä sopimusalalla koko ajan.

Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat mm. vanhusten ja vammaisten palvelutalot, vanhainkodit, päiväkodit, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto. Jytyn jäsenet työskentelevät mm. lähihoitajina, ohjaajina, sosionomeina, emäntinä, vanhustyön- ja varhaiskasvatuksen eri ammateissa sekä toimistotehtävissä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.5.2022 ja päättyy 30.4.2024. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 15.3.2023 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023 mennessä.

Huom. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on irtisanottu. Sosiaalipalveluala siirtyi sopimuksettomaan tilaan 1.5.2023 alkaen. Neuvottelut ovat edelleen kesken.