Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa, että työnantajaliittoon kuulumatonkin työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä. Sitä noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Työntekijämäärä kasvaa tällä sopimusalalla koko ajan.

Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat mm. vanhusten ja vammaisten palvelutalot, vanhainkodit, päiväkodit, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto. Jytyn jäsenet työskentelevät mm. lähihoitajina, ohjaajina, sosionomeina, emäntinä, vanhustyön- ja varhaiskasvatuksen eri ammateissa sekä toimistotehtävissä.

Voimassa oleva yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.5.2023–31.12.2025.

Ohjeistukset