Yhteistyökumppaneiden koulutus

Ammattiliitto Jytyn koulutuksen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Aktiivi-Instituutti ja TJS Opintokeskus. Aktiivi-Instituutti järjestää pääasiassa henkilöstön edustajien koulutuksia, kuten työmarkkinakonsultin ja työsuojelukonsultin koulutukset. TJS Opintokeskus tarjoaa puolestaan yhdistystoiminnan, työsuojelun, työhyvinvoinnin ja edunvalvonnan koulutuksia yhdistysten aktiiveille ja henkilöstön edustajille.

Aktiivi-Instituutti

Aktiivi-Instituutti on työelämätiedon koulutuskeskus, jonka yksi omistajista on Jyty. Muut omistajat ovat STTK:n liittoja. Aktiivi-Instituutin päätehtävä on henkilöstön edustajien koulutus. Aktiivi-Instituutti sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Osa Aktiivi-Instituutin koulutuksista on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi, ja ne löytyvät kunta- ja hyvinvointialueiden ja kirkon alan koulutuksista. Yksityisille ja AVAINTES-aloille ei ole Aktiivi-Instituutin kursseja hyväksytty palkallisiksi.

Koulutukseen voi ilmoittautua sähköisesti Aktiivi-Instituutin nettisivujen kautta. Kurssimaksun maksamista voi etukäteen tiedustella omalta yhdistykseltä. Jos yhdistys maksaa kurssin, tämä voi periä työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen. Liitto maksaa matkakorvaukset, kun osallistumisesta on ilmoitettu liiton koulutusosastolle sekä kurssi on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi.

Työmarkkina- ja työsuojelukonsultin tutkinto koulutukset

Kokeneet luottamusmiehet voivat suorittaa työmarkkinakonsultin tutkinnon ja työsuojeluvastaavat työsuojelukonsultin tutkinnon. Tutkinnot ovat korkealaatuisia näille henkilöstönedustajille suunnattuja koulutusohjelmia. Tutkinnot antaa opiskelijalle kokonaiskuvan suomalaisesta työelämän eri osa-alueista. 

Aktiivi-Instituutin syventävät henkilöstön edustajien erikoistumiskoulutukset koostuvat neljästä kolmen päivän lähiopetus- ja kahdesta kaksipäiväisestä etäopetusjaksosta.

Opinnot alkavat kaikille yhteisellä osuudella ja jatkuvat työmarkkinoiden (Työmarkkinakonsultti) ja työsuojelun (Työsuojelukonsultti) syventävillä opintokokonaisuuksilla. Opiskelija ilmoittautuu vain toiseen syventävään opintokokonaisuuteen luottamustehtävästään riippuen (esim. luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu).

Koulutuksen aikana saat vähintään kolme henkilökohtaista ohjauskertaa coachingista ja opinto-ohjauksesta. Keväällä kartoitetaan opiskelun ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus päättyy juhlalliseen Eloseminaariin, jonka yhteydessä jaetaan todistukset.

Koulutuksen aikana saat vähintään kolme henkilökohtaista ohjauskertaa coachingista ja opinto-ohjauksesta.
Keväällä kartoitetaan opiskelun ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus päättyy juhlalliseen Eloseminaariin, jonka yhteydessä jaetaan todistukset.

Lähiopetusjaksoihin sisältyy oppimisen reflektointia (oppimispäiväkirja), ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Opiskelussa käytetään tukena verkko-oppimisympäristöä.

Työmarkkinakonsultin tutkinnon opintojaksot

 1. jakso: 24.–26.4.2024 Helsinki
 2. jakso: 4.–6.9.2024 Helsinki
 3. jakso: 23.–25.10.2024 Helsinki
 4. jakso: 2.–3.12.2024 etäopetus
 5. jakso: 4.–5.2.2025 etäopetus
 6. jakso: 2.–4.4.2025 Helsinki
  Eloseminaari: 29.8.2025, Helsinki

Työsuojelukonsultin tutkinnon opintojaksot

 1. jakso: 24.-26.4.2024, Helsinki
 2. jakso: 4.-6.9.2024, Helsinki
 3. jakso: 23.-25.10.2024, Helsinki
 4. jakso: 2.12.-3.12.2024, etäopetus
 5. jakso: 5.-6.2.2025, etäopetus
 6. jakso: 2.-4.4.2025, Helsinki
  Eloseminaari: 24.-25.8.2025, Helsinki

Kohderyhmä

Työmarkkinakonsultin koulutus on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojelukonsultin koulutus on tarkoitettu kokeneille työsuojeluvaltuutetuille

Valittavilta edellytetään

• voimassa olevaa henkilöstöedustajan tehtävää
• vähintään kahden vuoden mittaista kokemusta luottamusmiestehtävistä
• Jytyn luottamusmieskoulutuksen perusopintojen lm 1 ja lm 2 suorittamista
• työsuojeluvaltuutetun perusopintojen tai vastaavan koulutuksen suorittamista.

Liitto maksaa kurssijaksojen osallistumismaksut, majoituksen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville sekä matkakulut. Tutkinnot ovat palkallista ammattiyhdistyskoulutusta. Voit myös tarjota koulutusta työnantajallesi henkilöstöedustajakoulutukseksesi tai omalle yhdistyksellesi , tällöin neuvottele työnantajasi tai yhdistyksen kanssa kaikkien kurssikulujen korvaamisesta.

Hakuaika ja lomake

Vuonna 2024 alkavaan koulutukseen haetaan 10.3 mennessä tästä linkistä aukeavalla lomakkeella https://link.webropolsurveys.com/S/80A41E715003ED41

tai skannaa tämä qr-koodi puhelimellasi :

Lue lisää: Aktiivi-Instituutti

TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on STTK:n ja Akavan yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS tarjoaa erilaisia yhdistystoimintaan, työsuojeluun, työhyvinvointiin sekä edunvalvontaan liittyviä koulutuksia järjestöjen yhdistystoimijoille ja henkilöstön edustajille. Koulutuksia järjestetään yhdistystoimijoille avoimina koulutuksina sekä yhdistyksen tilauksesta tilaajan toiveiden mukaan muokattuna. TJS:n koulutuskalenterista löydät kaikki koulutukset.

Yhdistys voi hakea TJS-tukea. TJS-tukea myönnetään ohjatun opetuksen järjestämiseen, joka voi tapahtua niin lähitapaamisissa kuin verkossakin. Tuki määräytyy opetustuntien, menojen ja osallistujamäärän mukaan. TJS-tukea voi nyt hakea myös itseopiskeltaviin verkkokoulutuksiin, joita kouluttaja käyttää itseopiskeltavan verkkokoulutuksen työstämiseen. Tähän saakka TJS-tukea on voinut saada vain niihin tunteihin, joissa opettaja on läsnä eli ohjaa opiskelijoita tai antaa palautetta tehtävistä.

Lue lisää: TJS-opintokeskus

Lisätietoja yhteistyökumppaneiden koulutuksista Jytyssä: