Yhteistyökumppaneiden koulutus

Ammattiliitto Jytyn koulutuksen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Aktiivi-Instituutti ja TJS Opintokeskus. Aktiivi-Instituutti järjestää pääasiassa henkilöstön edustajien koulutuksia, kuten työmarkkinakonsultin ja työsuojelukonsultin koulutukset. TJS Opintokeskus tarjoaa puolestaan yhdistystoiminnan, työsuojelun, työhyvinvoinnin ja edunvalvonnan koulutuksia yhdistysten aktiiveille ja henkilöstön edustajille.

Aktiivi-Instituutti

Aktiivi-Instituutti on työelämätiedon koulutuskeskus, jonka yksi omistajista on Jyty. Muut omistajat ovat STTK:n liittoja. Aktiivi-Instituutin päätehtävä on henkilöstön edustajien koulutus. Aktiivi-Instituutti sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Osa Aktiivi-Instituutin koulutuksista on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi, ja ne löytyvät kunta- ja hyvinvointialueiden ja kirkon alan koulutuksista. Yksityisille ja AVAINTES-aloille ei ole Aktiivi-Instituutin kursseja hyväksytty palkallisiksi.

Koulutukseen voi ilmoittautua sähköisesti Aktiivi-Instituutin nettisivujen kautta. Kurssimaksun maksamista voi etukäteen tiedustella omalta yhdistykseltä. Jos yhdistys maksaa kurssin, tämä voi periä työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen. Liitto maksaa matkakorvaukset, kun osallistumisesta on ilmoitettu liiton koulutusosastolle sekä kurssi on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi.

Työmarkkinakonsultin koulutus

Kokeneet luottamusmiehet voivat suorittaa työmarkkinakonsultin tutkinnon. Tutkinto on korkealaatuinen luottamusmiehille suunnattu koulutusohjelma. Tutkinto antaa opiskelijalle kokonaiskuvan suomalaisesta työelämän eri osa-alueista. 

Työmarkkinakonsultin tutkinto on kokonaisuudessaan 20 opintopistettä. Työmarkkinakonsultin erikoistumiskoulutukset koostuvat neljästä kolmen päivän lähiopetus- ja kahdesta kaksipäiväisestä etäopetusjaksosta. Keskeinen osa koulutusta on lähiopetusjaksojen lisäksi opiskelijan tekemä hanketyö.

Kohderyhmä

Tutkinto on suunnattu ja tarkoitettu luottamusmiehille. Työmarkkinakonsultin tutkinto koostuu neljästä neljän päivän lähijaksosta ja tammikuun tapaamisesta, jonka yhteydessä jaetaan tutkintotodistukset. Lähijaksoihin sisältyy ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Tarkempia ohjeita hanketyön tekemisestä on luettavissa Aktiivi-Instituutin kotisivuilla. Opiskelussa käytetään tukena verkkoympäristöä.

Valittavilta edellytetään

• voimassa olevaa henkilöstöedustajan tehtävää
• vähintään yhden kauden mittaista aiempaa kokemusta Jytyn henkilöstönedustajan tehtävistä
• Jytyn luottamusmiesten perusopintojen lm 1 ja lm 2 -kurssien suorittamista.

Valinta tehdään mm. kertyneen järjestökokemuksen, suoritettujen opintojen, henkilöstöedustajan tehtävän vaativuuden ja tehtävään käytettävissä olevan ajan perusteella. Valinnassa huomioidaan alueellisuus.

Liitto maksaa kurssijaksojen osallistumismaksut, majoituksen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville sekä matkakulut. Tutkinnot ovat palkallista ammattiyhdistyskoulutusta. Voit myös tarjota koulutusta työnantajallesi henkilöstöedustajakoulutukseksesi, tällöin neuvottele työnantajasi kanssa kaikkien kurssikulujen korvaamisesta.

Hakuaika

Tällä hetkellä ei ole hakua työmarkkinakonsultin tutkintoon. Hausta ilmoitetaan erikseen.

Työsuojelukonsultin tutkinto

Työsuojelukonsultin tutkinto on tarkoitettu työsuojelutyöstä kokemusta omaaville työsuojeluvaltuutetuille.

Työsuojelukonsultin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelijat kehittyvät työsuojelun asiantuntijoiksi, jotka pystyvät pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti toimimaan työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäjinä.

Työsuojelukonsultin tutkinto on kokonaisuudessaan 20 opintopistettä. Työsuojelukonsultin erikoistumiskoulutukset koostuvat neljästä kolmen päivän lähiopetus- ja kahdesta kaksipäiväisestä etäopetusjaksosta. Keskeinen osa koulutusta on lähiopetusjaksojen lisäksi opiskelijan tekemä hanketyö.

Kohderyhmä

Tutkinto on suunnattu ja tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille. Työmarkkinakonsultin tutkinto koostuu neljästä neljän päivän lähijaksosta ja tammikuun tapaamisesta, jonka yhteydessä jaetaan tutkintotodistukset. Lähijaksoihin sisältyy ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Tarkempia ohjeita hanketyön tekemisestä on luettavissa Aktiivi-Instituutin kotisivuilla. Opiskelussa käytetään tukena verkkoympäristöä.

Valittavilta edellytetään

• voimassa olevaa henkilöstönedustajan tehtävää
• vähintään kahden vuoden mittaista kokemusta vastuullisista henkilöstönedustajan tehtävistä
• työsuojelun perusopintojen suorittamista.

Valinta tehdään kertyneen järjestökokemuksen, suoritettujen opintojen, henkilöstönedustajan tehtävän vaativuuden ja tehtävään käytettävissä olevan ajan perusteella.

Liitto maksaa kurssijaksojen osallistumismaksut, majoituksen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville sekä matkakulut. Tutkinnot ovat palkallista ammattiyhdistyskoulutusta. Voit myös tarjota koulutusta työnantajallesi henkilöstönedustajakoulutukseksesi, tällöin neuvottele työnantajasi kanssa kaikkien kurssikulujen korvaamisesta.

Hakuaika

Tällä hetkellä ei ole hakua työsuojelukonsultin tutkintoon. Hausta ilmoitetaan erikseen.

Lue lisää: Aktiivi-Instituutti

TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on STTK:n ja Akavan yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS tarjoaa erilaisia yhdistystoimintaan, työsuojeluun, työhyvinvointiin sekä edunvalvontaan liittyviä koulutuksia järjestöjen yhdistystoimijoille ja henkilöstön edustajille. Koulutuksia järjestetään yhdistystoimijoille avoimina koulutuksina sekä yhdistyksen tilauksesta tilaajan toiveiden mukaan muokattuna. TJS:n koulutuskalenterista löydät kaikki koulutukset.

Yhdistys voi hakea TJS-tukea. TJS-tukea myönnetään ohjatun opetuksen järjestämiseen, joka voi tapahtua niin lähitapaamisissa kuin verkossakin. Tuki määräytyy opetustuntien, menojen ja osallistujamäärän mukaan. TJS-tukea voi nyt hakea myös itseopiskeltaviin verkkokoulutuksiin, joita kouluttaja käyttää itseopiskeltavan verkkokoulutuksen työstämiseen. Tähän saakka TJS-tukea on voinut saada vain niihin tunteihin, joissa opettaja on läsnä eli ohjaa opiskelijoita tai antaa palautetta tehtävistä.

Lue lisää: TJS-opintokeskus

Lisätietoja yhteistyökumppaneiden koulutuksista Jytyssä: