Työttömyysturva

Ammattiliitto Jytyn jäsenenä olet myös Työttömyyskassa Aarian jäsen ja maksamasi Jytyn jäsenmaksu sisältää kassan jäsenmaksun. Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu työttömyyskassan maksamaan ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos jäsenyys- ja työssäoloehtosi täyttyvät. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan taso määritellään palkkatulojesi perusteella.

Voit saada ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta, jos:

  • olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa, joko suoraan tai liittosi kautta,
  • olet 18–64-vuotias,
  • olet kokonaan tai osittain työtön, esimerkiksi osa-aikatyössä tai lomautettu,
  • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon,
  • olet ollut työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyskassan jäsenyyden aikana eli täytät työssäoloehdon.

Työssäoloehtoasi kerryttää jokainen viikko, jonka aikana olet ollut työssä vähintään 18 tuntia. Työssäoloehto voi koostua useista työjaksoista, mutta sen tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, mikä lasketaan työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisestasi taaksepäin.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon heti työttömäksi jäätyäsi.

Vaihtaessasi ammattiliittoa ja työttömyyskassaa, pidä huoli siitä, että työttömyyskassan jäsenyys pysyy katkeamattomana. Näin säilytät edellisessä kassassa kertyneen jäsenyys- ja työssäolohistorian.

Ansiopäivärahan määrä ja kesto

Ansiopäivärahasi määrä lasketaan työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkastasi. Palkkatulosi huomioidaan sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta olet kerryttänyt työssäoloehtoa. Lomaraha ja lomakorvaus vähennetään veronalaisesta palkkakertymästä.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 300, 400 tai 500 päivältä sen mukaan, miten pitkä työhistoria sinulla on. Jos olet ollut työssä vähintään kolme vuotta ennen työttömyyden alkamista, sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan enintään 400 päivältä.

Jos olet täyttänyt 58 vuotta ennen työttömyyden alkamista ja ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voit saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä.

Lue lisää työttömyysturvasta Työttömyyskassa Aarian sivuilta.