Tasa-arvoinen työelämä

Jyty edistää ja tukee tasa-arvoa työelämässä. Yhdenvertaisuuslain mukaisesti työntekijöitä ei pidä asettaa eriarvoiseen asemaan iän, sukupuolen, kansalaisuuden, perhesuhteiden, terveydentilan, uskonnon tai muunkaan syyn vuoksi.

Jyty ei myöskään hyväksy häirintää tai epäasiallista kohtelua työpaikoilla. Työpaikan ja organisaation tulee olla kaikille työntekijöilleen yhdenveroinen, tasa-arvoinen ja tasapuolisesti heitä kohteleva.

Tutustu tarkemmin tasa-arvoisen työelämän teemaan Jytyn työelämäoppaassa