Organisaatiokaavio

Ammattiliitto Jytyn ylintä päätäntävaltaa käyttää liittovaltuusto. Toimeenpanevana voimana toimii liittohallitus, joka valmistelee esitykset liittovaltuustolle. Toimintaa suunnittelee ja toteuttaa henkilöstö, joka työskentelee keskustoimistossa ja aluetoimistoissa. Henkilöstö jakaantuu osastoihin, joita ovat edunvalvonta, järjestö- ja aluetoiminta, koulutus ja tietohallinto, taloushallinto ja viestintä.

Ammattiliitto Jytyn jäsenet kuuluvat yhdistyksiin, jotka voivat olla joko paikallisia tai valtakunnallisia yhdistyksiä. Pääsääntöisesti jäsen kuuluu oman työpaikan, työehtosopimuksen tai asuinpaikan mukaiseen yhdistykseen. Tällä tavalla Jyty on yhdistyksistä muodostuva moniammatillinen ammattijärjestö, jonka jäsenet työskentelevät kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa.