Työehtosopimukset

Työehtosopimus on työntekijöitä edustavan ammattiliiton ja työnantajan tai työnantajaliiton välinen sopimus alan työehdoista, kuten palkoista, työajasta ja vuosilomista.

Työehtosopimus voi olla normaalisitova, jolloin se velvoittaa sopimuksen allekirjoittaneita tai sopimuksen solmineeseen liittoon kuuluvia työnantajia tai yleissitova, jolloin se sitoo myös järjestäytymättömiä työnantajia ko. alalla.

Ammattiliitto Jyty neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla, hyvinvointialueilla, kirkon alalla ja yksityisillä aloilla. Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 19 työehtosopimuksesta.

  • Kunta-alalla ja hyvinvointialueilla Jyty muodostaa JHL:n kanssa Julkisen alan unionin (JAU), joka neuvottelee työehtosopimuksista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa.
  • Kirkon alalla Jytyn ja JHL:n muodostama Kirkon alan unioni neuvottelee Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa.
  • Yksityisillä aloilla Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.​

Jäsenmääriltään Jytyn suurimmat sopimukset

Kunta:

Hyvinvointialueet:

Yksityinen sektori:

Kirkko: