HYVTES

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimusta (HYVTES) noudatetaan hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä sekä osin Helsingin kaupungissa.

HYVTES poikkeaa vain vähäisissä määrin KVTES-määräyksistä.