KirVESTES

Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES) sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin.

Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta työnantajana seurakuntaa edustaviin viranhaltijoihin. KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus.

Kirkon virka- ja työehtosopimus on kaksivuotinen. Sopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 28.2.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu palkantarkistuksia vuosille 2023 ja 2024 sekä muutamia olennaisia tekstimuutoksia.

Kirkon alalla on lisäksi lukuisa määrä erillissopimuksia, kuten neuvottelujärjestystä säätelevä pääsopimus, luottamusmiessopimus ja yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnissa. Myös kirkon palkkausjärjestelmästä on annettu erilliset soveltamisohjeet.

KirVESTES-sopimus löytyy kokonaisuudessaan alta.

Ammattiliitto Jyty ja muut kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat hyväksyneet kirkon palkankorotuksista saavutetun neuvottelutuloksen 29.11.2023. Lue tarkemmin palkankorotuksista Jytyn tiedotteesta