KirVESTES

Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES) sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin.

Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta työnantajana seurakuntaa edustaviin viranhaltijoihin. KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus. Uusi sopimus on voimassa 1.3.2022–29.2.2024. Kirkon alalla on lisäksi lukuisa määrä erillissopimuksia, kuten neuvottelujärjestystä säätelevä pääsopimus, luottamusmiessopimus ja yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnissa. Myös kirkon palkkausjärjestelmästä on annettu erilliset soveltamisohjeet.

KirVESTES-sopimus löytyy kokonaisuudessaan alta. Sopimuksen sisältö on kerrottu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 3/22.