SEURETES

Tätä työehtosopimusta sovelletaan Seure Oy:n vuokrattaviin työntekijöihin, joiden työsuhde kestää enintään 15 kalenteripäivää.

Vähintään 16 päivää kestävissä työsuhteissa noudatetaan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen (AVAINTES) määräyksiä.