Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Työehtosopimusta sovelletaan yksityisten ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehtoihin, ja se on yleissitova.

Aikuiskoulutuskeskukset toteuttavat opiskelijoiden ja elinkeinoelämän tarvitsemaa aikuiskoulutusta. Näitä oppilaitoksia on eri puolilla maata. Aikuiskoulutuskeskukset tarjoavat lyhyitä kursseja ja seminaareja sekä pitkäkestoista koulutusta, joissa voi suorittaa eri alojen ammattitutkintoja.

Aikuiskoulutuskeskuksissa työskentelevät Jytyn jäsenet toimivat mm. keittiö-, kiinteistö- ja toimistotehtävissä sekä opettajina.