Työsopimus ja viranhoitomääräys

Allekirjoittamalla työsopimuksen tai vastaanottamalla viran sitoudut tekemään työtä työnantajallesi tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työsuhteessa ja virassa on paljon yhteisiä asioita, mutta myös paljon toisistaan poikkeavia määräyksiä. Työsopimus on nimensä mukaisesti yhdessä tehty sopimus, jota myös muutetaan yhdessä tai irtisanomisperustein. Viranhaltijalle annetaan viranhoitomääräys, jota työnantajalla on perustellusta syystä mahdollisuus, kuultuaan viranhaltijaa, muuttaa yksipuolisesti.