Kirkko

Ammattiliitto Jytyyn kuuluu paljon kirkon eri alojen työntekijöitä. Suurimpia jytyläisiä ammattiryhmiä ovat talous- ja hallintoalan viranhaltijat ja työntekijät, lapsi- ja nuorisotyöntekijät, erityisammattimiehet, hautausmaa- ja puutarhatyöntekijät, kirkonpalvelijat sekä ruokahuollon työntekijät.

Kirkon alalla työskentelevät jäsenet kuuluvat alueellisiin yhdistyksiin tai valtakunnallisiin puutarha-alan tai Seurakuntahallinnon yhdistykseen. Jytyssä toimii myös liittohallituksen alainen seurakunta-alan työryhmä.

KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus, jota sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta työnantajana seurakuntaa edustaviin viranhaltijoihin. Kirkon alan neuvotteluoikeudet ovat Jytyllä yhdessä JHL:n kanssa muodostetun Kirkon alan Unionin kautta.