Työhyvinvointi ja työsuojelu

Työn tulee olla terveellistä, turvallista ja mielekästä. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa toimiva organisaatio, hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito.

Tyytyväinen, työssään viihtyvä ihminen on motivoitunut, osaava, aktiivinen ja luova. Hyvä fiilis tarttuu herkästi koko työyhteisöön ja parantaa myös työilmapiiriä! 

Työkyvyn rakennuspalikat löytyvät mm. työstä, työoloista, työn sisällöstä ja vaatimuksista, työyhteisöstä, esihenkilöistä, osaamisesta, terveydestä ja toimintakyvystä. Nämä kaikki yhdessä rakentavat työntekijän työkykyä tai osaltaan heikentävät sitä.

Lue lisää työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpidosta: