Ammatilliset opintopäivät

Jyty järjestää eri alojen ammatillisia opintopäiviä, joissa satsaamme laadukkaisiin kouluttajiin ja monipuolisiin aihepiireihin. Ammatillisilla opintopäivillä kehität ammatillista osaamistasi sekä viihdyt ja verkostoidut oman alasi ihmisten kanssa.

Ammatilliset opintopäivät ovat ammatillinen kohtaamispaikka, joka tarjoaa tuoretta tietoa, uusia näkökulmia, painavia puheenvuoroja ja rentoa yhdessäoloa. Oman alan opintopäivät tarjoaa erinomaisen tilaisuuden uusien tietojen ja näkökulmien saamiseen, ideoiden kehittelyyn ja testaamisen sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Pääset syventymään tehtäväsi ytimeen ja oman työroolisi kehittämiseen. Ammatillisten opintopäivien osallistujien palautekeskiarvo vuonna 2021 oli 4,6 (asteikko 1–5).

Opintopäivien kohderyhmät:

  • Lapsi- ja perhetyö
  • Sosiaaliala
  • Koulunkäynninohjaajat
  • Kirjastoala
  • Sihteeri- ja ICT-ala

Ammattialojen yhteiset opintopäivät

Yllä olevien lisäksi järjestämme kaikille ammattialoille yhteiset opintopäivät, joilla käsitellään työssä jaksamista, osaamisen kehittämistä ja omaa hyvinvointia. Kouluttajina ja luennoitsijoina toimivat alansa parhaat asiantuntijat, jotka ovat saaneet erinomaisia palautteita muissa Jytyn koulutuksissa.

Hakeutuminen opintopäiville

Jyty suosittelee, että yhdistys maksaa koulutuspaketin kokonaan tai omavastuuosuudella. Tällöin ilmoittaudutaan yhdistyksen koulutusvastaavan kautta. Liitto maksaa matkakustannukset edullisimman matkustustavan mukaan. Myös työnantajaa voi kysyä maksamaan osallistumismaksun. Työnantajalta kannattaa tiedustella palkallista vapaata koulutusta varten sekä osallistumista kurssikustannuksiin. Jos työnantaja tai muu kuin yhdistys maksaa kurssimaksun, ilmoittautuminen koulutusvastaavan kautta ei ole välttämätöntä.

Kaksipäiväisen ammatillisen opintopäivän hinta on tavallisesti noin 170–220 euroa täysihoidolla kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huone lisämaksusta. Hinta muodostuu pelkästään ulkoisista kustannuksista eli majoitus- ja ruokailukustannuksista. Ilman majoitusta hinta on keskimäärin 100 euroa.

Lisätietoja opintopäivistä ja niiden ohjelmista: