Kunta- ja hyvinvointialueiden koulutus

Vuoden 2024 palkalliseksi hyväksytyt koulutukset löytyvät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajan yleiskirjeestä 30/2023.

Samasta yhteydestä löytyvät Kevan palkalliseksi hyväksytyt koulutukset.

Luottamusmieskoulutukseen ovat oikeutettuja

  • pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet
  • luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet
  • paikallisyhdistysten puheenjohtajat (yhdistys maksaa kurssi- ja matkakustannukset).

Työsuojelukoulutukseen ovat oikeutettuja

  • työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu
  • työsuojeluasiamies
  • pääluottamusmies
  • luottamusmies
  • työsuojelutoimikunnan jäsen / vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsen ja varajäsen.

Vapautusta on haettava kurssille viimeistään kolme viikkoa ennen kurssin alkua.

​Huom. Vuorotteluvapaalla, sairauslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua koulutukseen. Webinaareihin voi osallistua edellä mainituissa tapauksissa.

Osallistumisoikeus on määritelty Työ- ja virkaehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla ( = koulutussopimus).

Alle työpäivän mittaisissa, tavallisesti 2–4 h kestävissä luottamusmiesten sekä työsuojelun etäkoulutuksissa sovelletaan alla olevaa ohjetta.