AVAINTES-alan koulutus

Luottamusmieskoulutus

Osallistumisoikeus palkalliseen luottamusmieskoulutukseen on pääluottamusmiehellä tai vastaavassa asemassa olevalla luottamusmiehellä ja varaluottamusmiehellä. Liitto kustantaa kurssille osallistuvien luottamusmiesten matkakustannukset, täysihoidon ja matkakorvaukset.

Huom. Vuorotteluvapaalla, sairauslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua koulutukseen. Webinaareihin voi osallistua edellä mainituissa tapauksissa.

Alueellisia luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäiviä ei ole hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi. Jos paikallisesti sovitaan, että luottamusmies voi palkallisesti osallistua neuvottelupäiville, liitto maksaa koulutus- ja matkakustannukset normaalisti.

Kunta-alan luottamusmiehet voivat hakeutua AVAINTES-alan kurssille, jos työnantaja suhtautuu tähän myönteisesti ja työpaikan luottamusmies tai osa hänen edustamaansa henkilöstöä on mahdollisesti siirtymässä AVAINTES:n piiriin.

Palkalliseksi hyväksytyt koulutukset 2024 AVAINTES

Työsuojelukoulutus

Työsuojelukoulutus on lakisääteistä. Työsuojeluvaltuutetulla on osallistumisoikeus palkalliseen työsuojelukoulutukseen. Hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvalle työsuojeluvaltuutetulle annetaan palkallista työlomaa koulututukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena ja jos se työyksikön kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista.

Työnantaja voi päästää työsuojelun henkilöstön edustajan (työsuojeluvaravaltuutetun, työsuojelutoimikunnan jäsenet, työsuojeluasiamiehet sekä näiden varaedustajat) Jytyn työsuojelukoulutukseen, joskaan AVAINTES-sopimuksen mukaan velvoitetta ei ole päästää juuri liiton kurssille.

Liitto korvaa kustannukset samoilla ehdoilla kuin luottamusmieskoulutuksessa. Jyty kustantaa työsuojeluvaltuutettujen, työsuojelutoimikuntien jäsenten, työsuojeluasiamiesten sekä näiden varaedustajien kurssi- ja matkakustannukset.

Huom. Vuorotteluvapaalla, sairauslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksiin. Webinaareihin voi osallistua edellä mainituissa tapauksissa.