Kirkon alan koulutus

Luottamusmieskoulutus

Osallistumisoikeus palkalliseen luottamusmieskoulutukseen on pääluottamusmiehellä ja luottamusmiehellä sekä näiden varaedustajilla. Liitto kustantaa kurssille osallistuvien luottamusmiesten matkakustannukset, täysihoidon ja matkakorvaukset.

Huom. Vuorotteluvapaalla, sairauslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua koulutukseen. Webinaareihin voi osallistua edellä mainituissa tapauksissa.

Työsuojelukoulutus

Työsuojelukoulutus on lakisääteistä. Työsuojeluvaltuutetulla on osallistumisoikeus palkalliseen työsuojelukoulutukseen. Hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvalle työsuojeluvaltuutetulle annetaan palkallista työlomaa koulututukseen osallistumista varten.

Työnantaja voi päästää työsuojelun henkilöstön edustajan (työsuojeluvaravaltuutetun, työsuojelutoimikunnan jäsenet, työsuojeluasiamiehet sekä näiden varaedustajat) Jytyn työsuojelukoulutukseen, joskaan KirVESTES:n sopimuksen mukaan velvoitetta ei ole päästää juuri liiton kurssille.

Liitto korvaa kustannukset samoilla ehdoilla kuin luottamusmieskoulutuksessa. Jyty kustantaa työsuojeluvaltuutettujen, työsuojelutoimikuntien jäsenten, työsuojeluasiamiesten sekä näiden varaedustajien kurssi- ja matkakustannukset.

Huom. Vuorotteluvapaalla, sairauslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksiin. Webinaareihin voi osallistua edellä mainituissa tapauksissa.

Palkalliseksi hyväksytty Kirkon henkilöstön edustajien koulutus 2024

Ammattiliitto Jyty järjestää henkilöstön edustajilleen (luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut) koulutusta työpaikalla tapahtuvaan edunvalvontaan. Koulutusta ovat mm. luottamusmiesten perusopinnot 1 ja 2, teemakurssit ja teemawebinaarit. Lisäksi tarjolla on luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät sekä työsuojelukoulutus.