Kirkon alan koulutus

Luottamusmieskoulutus

Osallistumisoikeus palkalliseen luottamusmieskoulutukseen on pääluottamusmiehellä ja luottamusmiehellä sekä näiden varaedustajilla. Liitto kustantaa kurssille osallistuvien luottamusmiesten matkakustannukset, täysihoidon ja matkakorvaukset.

Huom. Vuorotteluvapaalla, sairauslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua koulutukseen. Webinaareihin voi osallistua edellä mainituissa tapauksissa.

Työsuojelukoulutus

Työsuojelukoulutus on lakisääteistä. Työsuojeluvaltuutetulla on osallistumisoikeus palkalliseen työsuojelukoulutukseen. Hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvalle työsuojeluvaltuutetulle annetaan palkallista työlomaa koulututukseen osallistumista varten.

Työnantaja voi päästää työsuojelun henkilöstön edustajan (työsuojeluvaravaltuutetun, työsuojelutoimikunnan jäsenet, työsuojeluasiamiehet sekä näiden varaedustajat) Jytyn työsuojelukoulutukseen, joskaan KirVESTES:n sopimuksen mukaan velvoitetta ei ole päästää juuri liiton kurssille.

Liitto korvaa kustannukset samoilla ehdoilla kuin luottamusmieskoulutuksessa. Jyty kustantaa työsuojeluvaltuutettujen, työsuojelutoimikuntien jäsenten, työsuojeluasiamiesten sekä näiden varaedustajien kurssi- ja matkakustannukset.

Huom. Vuorotteluvapaalla, sairauslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksiin. Webinaareihin voi osallistua edellä mainituissa tapauksissa.

Palkalliseksi hyväksytty luottamusmies- ja työsuojelukoulutus 2024 löytyvät tämän linkin takaa. Hyväksytyt koulutukset liitteessä 1.