Kustannukset

 • Liitto maksaa pääluottamusmiehen, varapääluottamusmiehen, luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen koulutuspaketin (opetus, majoitus 2 hh ja ruokailut) ja matkat. Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista valita myös yhden hengen huone lisämaksusta.  Lisämaksun suuruus vaihtelee hotellikohtaisesti 40–70 euroa/yö.
 • Liitto perii työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen (kunta-ala, Avainta ja kirkon alat). Kirkon alalla tämä koskee pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen varaedustajaa sinä aikana, jolloin hän työnantajalle tehdyn ilmoituksen mukaan hoitaa luottamusmiestehtävää.
 • Yhdistys maksaa puheenjohtajan kurssipaketin sekä matkat ja perii työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen.
 • Osallistuja hankkii matkaliput (valtakunnalliset koulutukset) osallistujavahvistuksen ohjeiden mukaisesti liiton laskuun osallistujavahvistuksen saatuaan.
 • Kunta- ja hyvinvointialan ruokailukustannusten korvaus vuonna 2023 on 30,30 € / kurssipäivä (yleiskirje 30/2022).
 • AVAINTES:ssä ruokailukustannusten korvaus on työehtosopimuksen (luku 6, 116§ 2 mom) mukainen 26,21 euroa/kurssipäivä.
 • Kirkon alan ruokailukustannusten korvaus on 28,00 € / kurssipäivä (KirVESTES liite 1, kohta 6,1)

Työsuojelukoulutus

 • Liitto maksaa työsuojeluvaltuutettujen, työsuojeluasiamiesten ja työsuojelutoimikunnan jäsenten sekä näiden varaedustajien koulutuspaketin (opetus, majoitus 2 hh ja ruokailut) ja matkat. Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista valita myös yhden hengen huone lisämaksusta. Lisämaksun suuruus vaihtelee hotellikohtaisesti 40–70 euroa/yö.
 • Edellisten lisäksi liitto maksaa pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten kurssikustannukset.
 • Liitto perii työnantajalta kurssikustannusten korvauksen (kunta- ja hyvinvointialan korvaus 30,30 euroa/kurssipäivä, AVAINTES 26,21 euroa/kurssipäivä).
 • Osallistuja hankkii matkaliput osallistujavahvistuksen ohjeiden mukaisesti kutsun saatuaan.

Etäkoulutukset ovat maksuttomia henkilöstön edustajille, ja niistä ei peritä työnantajalta ruokailukustannusten korvausta.

Luottamusmies- ja työsuojelukoulutukseen osallistuneille maksetaan matkakorvaukset Jytyn koulutuksen matkustusohjesäännön mukaan.

Jytyn jäsenyhdistyksen jäsenellä on oikeus anomuksesta saada lastenhoitoavustusta alle 12-vuotiaan lapsen hoitoa varten, joka aiheutuu hänen osallistumisestaan kaikkiin liiton koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.