För att ditt arbete är viktigt

Jyty-medlemmarna verkar i kommunbranschen, i välfärdsområdena, i den privata sektorn, i organisationer och församlingar.

Våra svenskspråkiga webbplats är under uppbyggnad.