Medlemsavgifter

Arbetande medlemmar betalar en procentuell medlemsavgift. Den ska beräknas på all lön som omfattas av förskottsinnehållning, vilket innebär naturaförmåner, ersättning för arbetstid, semesterpenning och semesterersättning. Medlemsavgiften betalas också för deltidsarbete och arbete som du utför medan du får jämkad arbetslöshetsdagpenning.

Den månatliga medlemsavgiften består av medlemsföreningens, förbundets och arbetslöshetskassans andelar. Fackförbundets medlemsavgift får dras av i beskattningen.

Medlemsavgiften är 1,32 procent med undantag av fyra föreningar, vars medlemsavgift är 1,40 procent. Medlemsavgiftens procentandelar per organisation finns i filen nedan.

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att ge arbetsgivaren en fullmakt, med vilken medlemmen befullmäktigar arbetsgivaren att ta ut medlemsavgiften direkt från lönen. Begär fullmakt från din organisation eller förbundet, tfn 020 789 3720, jasenrekisteri@jytyliitto.fi eller tfn 020 789 3730, jasenmaksut@jytyliitto.fi och skicka din undertecknade fullmakt till din arbetsgivares löneadministration. Kontrollera i din lönespecifikation att arbetsgivaren har tagit ut medlemsavgiften i enlighet med din fullmakt.

Du kan också betala medlemsavgiften själv med referensnummer. I detta fall ska du själv se till att medlemsavgiften betalas, eftersom vi inte skickar en faktura för medlemsavgiften varje månad. Vid månadsbetalning är förfallodagen för medlemsavgiften den 15:e dagen nästa månad så betalningen bokförs i rätt månad. Du kan kontrollera betalningssituationen för medlemsavgiften i Jässäri. För att beräkna medlemsavgiften kan du använda räknaren i Jässäri. Med räknaren kan du också bilda en referens för medlemsavgiften, varvid medlemsavgiften hänförs till önskat datum.

Medlemsavgiftens ( 1,32 %) formel: 1,32 x den inkomst som omfattas av förskottsinnehållning (= bruttolönen) / 100 = medlemsavgift.

Medlemsavgiftens ( 1,40 %) formel: 1,40 x den inkomst som omfattas av förskottsinnehållning (= bruttolönen) / 100 = medlemsavgift.

Medlemsavgift i euro

Medlemsavgiften betalas i euro (5 euro/mån.) betalas av medlemmar som inte har fått lön i minst 30 dagar: tjänstledighet, arbetsledighet, studier, sjukfrånvaro, karens, FPA:s dagpenning, rehabiliteringsstöd (= tidsbegränsad invalidpension) samt moderskaps-, faderskaps-, vård- och föräldraledighet. Du kan anmäla tid utan ersättning med kontaktformuläret i Jässäri.

Förmåner som betalas av arbetslöshetskassan

På arbetslöshetskassans förmån (arbetslöshetsdagpenning, alterneringsersättning mm.) tas ut en procentuell medlemsavgift, som omfattar förbundets och arbetslöshetskassans andel. Arbetslöshetskassan tar ut en medlemsavgift direkt på förmånen. Om du får jämkad arbetslöshetsdagpenning när du arbetar med ströjobb eller deltidsarbete ska du komma ihåg att betala medlemsavgiften själv eller ge arbetsgivaren fullmakt att ta ut medlemsavgiften. Mer information om förmåner finns på arbetslöshetskassans webbplats.

Studerandemedlemskapet är gratis

För heltidsstuderande som går med i Fackförbundet Jyty för första gången är medlemskapet kostnadsfritt. I regel studerar Jytys studerandemedlemmar vid yrkes- och vuxenutbildningsinstitut, idrottsinstitut, yrkeshögskolor eller universitet. Även gymnasieelever kan gå med i Jyty som studerandemedlemmar. Om studerandemedlemmen arbetar minst 18 timmar per vecka vid sidan av studierna betalar han eller hon en procentuell andel av medlemsavgiften för de månader då han eller hon får lön. I detta fall bör studerandemedlemmar även gå med i arbetslöshetskassan om han eller hon inte redan är medlem.

Jytys ordinarie medlemmar som börjar studera på heltid eller tar ut studieledighet och inte får någon lön under studietiden betalar en medlemsavgift i euro på 5 euro/mån.

Pensionär

Det ordinarie medlemskapet för den som går i pension upphör i förbundet och arbetslöshetskassan. Informera den som sköter medlemskap i din förening eller förbundet om att du går i pension per telefon 020 789 3720 eller jasenrekisteri@jytyliitto.fi. I de flesta föreningar kan man dock stanna kvar som stödmedlem och medlemsavgiften är minst 36 euro per år, beroende på förening. En pensionär kan också gå med i Jytys samarbetsförening Jytyseniorit.

När du går i pension är det viktigt att du återkallar den fullmakt att ta ut den medlemsavgift från lönen som du har gett till lönekontoret om du fortsätter att sporadiskt arbeta med din tidigare arbetsgivare. Jyty vidarebefordrar inte uppgift om ditt utträde till lönekontoret.

Företagarens medlemsavgift

Om en medlem blir egenföretagare får han eller hon behålla medlemskapet i förbundet i 18 månader. Han eller hon betalar medlemsavgiften i euro som är 5 euro/mån. Mer information om entreprenörskap finns på arbetslöshetskassans webbplats.

Befrielse från medlemsavgift

Militär- och civiltjänstgöring berättigar till befrielse från medlemsavgift. Befrielse från medlemsavgift kan erhållas genom att skicka till exempel värnpliktskallelsen eller annat intyg.