Medlemsavgifter

Arbetande medlemmar betalar en procentuell medlemsavgift. Den ska beräknas på all lön som omfattas av förskottsinnehållning, vilket innebär naturaförmåner, ersättning för arbetstid, semesterpenning och semesterersättning. Medlemsavgiften betalas också för deltidsarbete och arbete som du utför medan du får jämkad arbetslöshetsdagpenning.

Den månatliga medlemsavgiften består av medlemsföreningens, förbundets och arbetslöshetskassans andelar. Fackförbundets medlemsavgift får dras av i beskattningen.

Procentuell medlemsavgift

Den procentuella medlemsavgiften är 1,32 % av all förskottsinnehållbar lön. Undantagna är 3 föreningar, vilkas medlemsavgift är 1,40 %.

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att ge arbetsgivaren en fullmakt, med vilken medlemmen befullmäktigar arbetsgivaren att ta ut medlemsavgiften direkt från lönen. Begär fullmakt från din organisation eller förbundet, tfn 020 789 3720, jasenrekisteri@jytyliitto.fi eller tfn 020 789 3730, jasenmaksut@jytyliitto.fi och skicka fullmakt till din arbetsgivares löneadministration. Kontrollera i din lönespecifikation att arbetsgivaren har tagit ut medlemsavgiften i enlighet med din fullmakt.

Du kan också betala medlemsavgiften själv med referensnummer. I detta fall ska du själv se till att medlemsavgiften betalas, eftersom vi inte skickar en faktura för medlemsavgiften varje månad. Vid månadsbetalning är förfallodagen för medlemsavgiften den 15:e dagen nästa månad så betalningen bokförs i rätt månad. Du kan kontrollera betalningssituationen för medlemsavgiften i Jässäri. För att beräkna medlemsavgiften kan du använda räknaren i Jässäri. Med räknaren kan du också bilda en referens för medlemsavgiften, varvid medlemsavgiften hänförs till önskat datum.

Du kan räkna ut medlemsavgiften med räknaren nedan. Välj medlemsavgiftsprocenten i rullgardinsmenyn. Medlemsavgiften är 1,32 %. Undantagna är föreningar vars medlemsavgift är 1,40 %:

  • 131 Jyty Kalajoki ry, Jyty Kalajoki rf
  • 657 Maatalouslomittajat ry
  • 762 Neuvonta-alan Toimihenkilöt – NEUVO ry
Jäsenmaksulaskuri

Medlemsavgiftsräknare

Medlemsavgift i euro

Medlemsavgiften betalas i euro (7 euro/mån.) betalas av medlemmar som inte har fått lön i minst 30 dagar: tjänstledighet, arbetsledighet, studier, sjukfrånvaro, karens, FPA:s dagpenning, rehabiliteringsstöd (= tidsbegränsad invalidpension) samt moderskaps-, faderskaps-, vård- och föräldraledighet. Du kan anmäla tid utan ersättning med kontaktformuläret i Jässäri.

Förmåner som betalas av arbetslöshetskassan

På arbetslöshetskassans förmån (arbetslöshetsdagpenning, alterneringsersättning mm.) tas ut en procentuell medlemsavgift, som omfattar förbundets och arbetslöshetskassans andel. Arbetslöshetskassan tar ut en medlemsavgift direkt på förmånen. Om du får jämkad arbetslöshetsdagpenning när du arbetar med ströjobb eller deltidsarbete ska du komma ihåg att betala medlemsavgiften själv eller ge arbetsgivaren fullmakt att ta ut medlemsavgiften. Mer information om förmåner finns på arbetslöshetskassans webbplats.

Studerandemedlemskap

Medlemskapet för heltidsexamensstuderande som ansluter sig för första gången är kostnadsfri

Medlemskapet är kostnadsfritt för en heltidsexamensstuderande som för första gången ansluter sig till Fackförbundet Jyty. En Jyty-studerandemedlem studerar i regel vid yrkes- eller vuxeninstitut, idrottsinstitut, yrkeshögskola eller universitet. Också en gymnasiestuderande kan ansluta sig till Jyty som studerandemedlem.

En studerandemedlems arbete och medlemsavgiften

Om en studerandemedlem arbetar vid sidan av studierna betalar hen en procentuell medlemsavgift för den tid då hen får lön.

Arbetsvillkor för medlemskap i arbetslöshetskassan

När en studerande arbetar minst 18 timmar i veckan lönar det sig för hen att ansluta sig som medlem i arbetslöshetskassan, för det ackumulerar arbetsvillkor. Detta gäller medlemmar i åldern 18-67.

Från arbetskraftsmedlem till studerande på heltid

En Jyty-arbetskraftsmedlem, som påbörjar heltidsstudier eller är på studieledigt och inte får lön under studierna, betalar medlemsavgiften som ett eurobelopp 7 €/mån.

Pensionär

Det ordinarie medlemskapet för den som går i pension upphör i förbundet och arbetslöshetskassan. Informera den som sköter medlemskap i din förening eller förbundet om att du går i pension per telefon 020 789 3720 eller jasenrekisteri@jytyliitto.fi. I de flesta föreningar kan man dock stanna kvar som stödmedlem och medlemsavgiften är minst 36 euro per år, beroende på förening. En pensionär kan också gå med i Jytys samarbetsförening Jytyseniorit.

När du går i pension är det viktigt att du återkallar den fullmakt att ta ut den medlemsavgift från lönen som du har gett till lönekontoret om du fortsätter att sporadiskt arbeta med din tidigare arbetsgivare. Jyty vidarebefordrar inte uppgift om ditt utträde till lönekontoret.

Företagarens medlemsavgift

Om en medlem blir egenföretagare får han eller hon behålla medlemskapet i förbundet i 18 månader. Han eller hon betalar medlemsavgiften i euro som är 7 euro/mån. Mer information om entreprenörskap finns på arbetslöshetskassans webbplats.

Befrielse från medlemsavgift

Militär- och civiltjänstgöring berättigar till befrielse från medlemsavgift. Befrielse från medlemsavgift kan erhållas genom att skicka till exempel värnpliktskallelsen eller annat intyg.