Inverkan på arbetslivet

Vi hjälper och stöder våra medlemmar i förändringar i arbetslivet och höjer uppskattningen av deras arbete. Vi strävar efter ett bra arbetsliv och rättvisa på arbetsmarknaden.

Fackförbundet Jyty påverkar arbetslivet på många olika sätt. Vi förhandlar om våra medlemmars kollektivavtal, påverkar lagstiftningen, deltar i arbetslivsutvecklingsprojekt och utvecklar utbildning inom de branscher vi representerar. Som medlem i Jyty har du möjlighet att påverka arbetslivets framtid.