Arbetslivets medlemsförmåner

Medlemskap i Fackförbundet Jyty ger dig ett mångsidigt paket av arbetslivsförmåner. Vi ger hjälp och stöd i arbetslivsproblem, förhandlar om kollektivavtalet för din räkning och erbjuder möjligheter till yrkesmässig utveckling.

Vi på Fackförbundet Jyty hjälper och stöder våra medlemmar i olika skeden av deras karriär, och fackförbundet erbjuder anställningsrådgivning, rättshjälp och förtroendemannatjänster. Vi förhandlar för din räkning om arbetsvillkoren, såsom löner, arbetstider och semestrar. Dessutom är du arbetslöshetsförsäkrad i en arbetslöshetskassa.

Jytys utbildningar erbjuder möjligheter till yrkesmässig utveckling och studerande kan däremot ansöka om praktikstöd. Jyty-tidningen är våra medlemmars egen arbetslivstidskrift som erbjuder högkvalitativ läsning om arbetslivet både i tryck och på nätet.