Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan ett fackförbund som företräder arbetstagare och en arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation om arbetsvillkor inom branschen, såsom lön, arbetstid och semester.

Ett kollektivavtal kan vara ett normalt bindande avtal, i vilket fall det ålägger undertecknarna av avtalet eller de arbetsgivare som ingår i det förbund som ingått avtalet, eller ett allmänt bindande avtal, i vilket fall det också ålägger icke-organiserade arbetsgivare inom den aktuella branschen.

Fackförbundet Jyty förhandlar om kollektivavtal inom kommunalsektorn, välfärdssektorn, den privata sektorn och kyrkosektorn. Jyty förhandlar för sina medlemmar om totalt 19 kollektivavtal.

  • Inom kommunsektorn bildar Jyty tillsammans med JHL Offentliga sektorns union (JAU), som förhandlar om kollektivavtal med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.
  • Inom kyrkosektorn förhandlar Kyrkfackets union som Jyty och JHL bildat med Kyrkans arbetsmarknadsverk.
  • Inom den privata sektorn ingår Jyty kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer som är medlemmar i Finlands näringsliv (EK) och andra privata arbetsgivarorganisationer.

De största avtalen i fråga om medlemmar

Inom kommunsektorn:

  • Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn (AKTA)
  • Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal (TS)

Inom välfärdssektorn:

  • Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH)

Inom den privata sektorn:

Inom kyrkosektorn:

  • Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal KyrkTAK