Region- och föreningsverksamhet

Den regionala verksamheten och föreningsverksamheten utgör grunden i vårt förbund. Bevakningen av våra medlemmars intressen och sammanhållningen byggs i föreningarna och på regional nivå.

Syftet med den regionala verksamheten är att stödja och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet samt att tjäna medlemmarna i sin region. Våra regionkontor i södra Finland finns i Helsingfors och Åbo, i östra Finland i Kouvola och Kuopio, i västra Finland i Tammerfors och Vasa samt i norra Finland i Uleåborg och Rovaniemi.

De regionala kontoren har i uppgift att

 • stödja och styra föreningarnas verksamhet och leda och samordna Jytys aktiva medlemmar
 • ge stöd till medlemmar i de fall där det inte valts en Jyty-förtroendeman på arbetsplatsen
 • ordna intressebevaknings- och organisationsutbildning för aktörerna i regionen
 • tillhandahålla utbildning i arbetshälsa för medlemmarna i regionen
 • ordna utbildningar och webbinarier i samarbete med branschverksamheten
 • stärka sammanhållningen mellan förbundets medlemmar
 • främja en positiv bild av förbundet.

Se den exakta regionfördelningen på Jytys region- och kommunkarta:

Föreningsverksamhet

Varje medlem i Jyty är automatiskt medlem i en lokal förening eller en riksomfattande förening. Våra medlemmar tillhör i regel en förening enligt den egna arbetsplatsen, kollektivavtalet eller bostadsorten. Våra föreningar ordnar olika aktiviteter – läs mer om dem och gå modigt med! Om du vet vilken är din förening, kontakta Jytys medlemsservice.

Föreningen har i uppgift att

 • förbättra och utveckla arbetslivet
 • ordna Jytys lokala intressebevakning och stödja förtroendemännen i deras uppgifter
 • uppmuntrar personer som arbetar i de branscher som Jyty företräder att bli medlem i fackförbundet
 • kommunicera och informera medlemmar om aktuella frågor lokalt
 • ordna evenemang för medlemmarna och stödja deras utbildning.