Servicekanaler

Har du några frågor om arbetslivet eller medlemskapet i Jyty? Fackförbundet Jyty betjänar per telefon och e-post. Kontaktuppgifter till servicekanalerna och servicetiderna finns på undersidan intill.

Vad ska man göra på arbetsplatsen vid problem?

Tala med din chef innan du kontaktar Jytys förtroendeman, regionkontoret eller anställningsrådgivningen.

Vad ska man göra om arbetslöshet föreligger?