Användarvillkor och sekretess

Jag förbinder mig till att se till att användarnamn och lösenord i tjänsten inte kommer till obehöriga personers kännedom. Jag förbinder mig också till att se till att den information som erhålls genom tjänsten hanteras med vederbörlig omsorg och inte missbrukas.

Fackförbundet Jyty rf för ett medlemsregister för indrivning av medlemsavgifter, hantering av intressebevakningsfrågor, medlemstjänster och sammanställning av statistik. Uppgifter om medlemsavgifter lämnas till skattemyndigheten och uppgifter om medlemmar till det försäkringsbolag som tillhandahåller Jytys medlemsförsäkring. Kontaktinformation lämnas endast ut för marknadsföring av medlemsförmåner. En medlem kan om han eller hon vill förbjuda utlämnande av information.