Centralbyrån

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@jytyliitto.fi

Ordförande

Intressebevakning

I frågor som rör intressebevakning, vänligen ta kontakt via anställningsrådgivningens servicekanaler.

Organisation

Utbildning

Informationsförvaltning

Ekonomi

Medlemsavgifter

I frågor som rör medlemsavgifter, vänligen kontakta avdelningen för medlemsavgifter via dess servicenummer eller e-post.

Medlemsregister

I frågor som rör medlemsregistret, vänligen kontakta avdelningen för medlemsregistret via dess servicenummer eller e-post.

Kontorstjänster

Kommunikation