Lokalföreningar

I regel hör medlemmar i Fackförbundet Jyty till en lokal medlemsorganisation på basis av arbetsplats eller bostadsort. Lokala föreningar är indelade i fyra regioner beroende på ort: södra Finland, östra Finland, västra Finland och norra Finland. Kontaktuppgifterna till de lokala föreningarna finns på undersidorna på denna sida enligt region.