Studerande

Fackförbundet Jyty påverkar nära dig – var du än studerar i Finland. Vi i Jyty är yrkesverksamma på hundratals arbetsplatser och hjälper dig att rikta in dina studier eller din karriär, till exempel i kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller inom den privata sektorn, såsom i organisationer. Du kan träffa oss, dina framtida medarbetare, i Jyty-föreningen i din studieort och i Jytys verksamhet.

Studerandemedlemskapet är gratis – kom med i Jyty!

Heltidsstuderanden kan gå med i Fackförbundet Jyty som studerandemedlem. Jyty-medlemmar studerar oftast vid yrkeshögskolor och universitet samt vid yrkes- och vuxenutbildningsinstitut. Också gymnasieelever kan gå med i Jyty.

Fackförbundet Jyty har 140 lokala och nationella medlemsföreningar. Studeranden är medlem i Fackförbundet Jyty via en förening i studie- eller hemorten eller en riksomfattande förening. Studeranden är fullvärdiga medlemmar i sina föreningar.

Första gången du går med som studerandemedlem är medlemskapet gratis. Om en ordinarie medlem lämnar arbetslivet för att studera, kommer medlemsavgiften för honom eller henne inte att vara gratis.

Studerande betalar medlemsavgiften om de arbetar minst 18 timmar per vecka, det vill säga de förvärvar rätten till ett arbetsförhållande. Det ligger därför i den studerandes intresse att betala medlemsavgiften för denna period. Om den studerande arbetar en timme eller två i veckan förvärvar denne inga arbetsvillkor och för den tiden betalas inte någon medlemsavgift, utan studerandemedlemskapet är avgiftsfritt.

Gå med i Jyty genom att fylla i ansökningsblanketten, varefter du kommer att kunna logga in i Jytys e-tjänst för medlemmar Jässäri. Om du har ett giltigt anställningsförhållande eller börjar arbeta vid sidan av studierna kan du samtidigt att gå med i Arbetslöshetskassan Aaria så att din inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning tryggas. Du behöver inte veta namnet på Jytys medlemsförening, men vår medlemssekreterare hänvisar dig automatiskt till rätt förening. Många av Jytys medlemsföreningar informerar om sin verksamhet och sina förmåner på sina egna webbplatser.