Jyty-tidningens redaktion

Jyty-tidningen är en mångsidig tidskrift om arbetslivet. Har du en idé till en artikel eller vill ha mer information om tidningen? Kontakta tidningens redaktion!

Utgivare

Fackförbundet Jyty rf

Lehden toimitus

Chefredaktör, kommunikationschef Jaana Parkkola
Producent, kommunikationsspecialist Sanna Pyysalo
Kommunikationsspecialist Tuomas Muhonen

Jyty-tidningens kontaktpersoner

Kommersiella meddelanden

MikaMainos Oy
tfn 050 528 7782
mika.sainio(at)mikamainos.fi
www.mikamainos.fi

Färdigt elektroniskt annonsmaterial till: mika.sainio@mikamainos.fi
Färdigt annonsmaterial en nätutgåva till: mika.sainio@mikamainos.fi

Se tekniska data och tidtabeller för tidningen och annonsmaterial på mediekortet.

Layout

Kubo Creative Agency

Repro

Kubo Creative Agency

Tryck

PunaMusta, Tammerfors

Jyty-tidningens arkiv

Jyty-tidningens arkiv fram till nummer 3/2013

Utgivningsschema för Jyty-tidningen 2023

TidningsnummerUtgivningsdatum
115.2.
212.4.
314.6.
413.9.
515.11.

Utgivningsschema för Jyty-tidningen 2024

TidningsnummerUtgivningsdatum
128.2.
229.5.
325.9.
44.12.