De vanligaste yrkestitlarna

Branscherna med flest Jyty-medlemmar är sekreterar-, förvaltnings-, expert- och IKT-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, bibliotekssektorn samt pedagogik och utbildning.

Jyty är fackförbund vars medlemmar arbetar inom kommunsektorn, välfärdssektorn, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Vi är rätt fackförbund för dig om man på din arbetsplats följer ett kollektivavtal som ingåtts av Fackförbundet Jyty.

Nedan följer några exempel på Jyty-medlemmarnas vanligaste yrkesbeteckningar. Hittar du ditt yrke eller bransch i listan nedan? Jyty omfattar allt som allt cirka 2 000 yrken.

 • Byråsekreterare
 • Lantbruksavbytare
 • Avdelningssekreterare
 • Kanslist
 • Hemvårdare
 • Biblioteksfunktionär
 • Byråtjänsteman
 • Närvårdare
 • Barnskötare
 • Familjedagvårdare
 • Skolgångshandledare
 • Lönesekreterare
 • Handledare
 • Instrumentvårdare
 • Bokförare
 • Skolsekreterare
 • Lokalvårdare
 • Servicesekreterare
 • Dagvårdare
 • Städare
 • Köksbiträde
 • Löneräknare
 • Textbehandlare
 • Biträdande kanslist
 • Byråföreståndare
 • Hemhjälpare
 • Ekonomisekreterare
 • Kock
 • Kontorsarbetare
 • Vårdare
 • Studiesekreterare
 • Redovisningssekreterare
 • Sekreterare
 • Avdelningssekreterare
 • Barnledare
 • Vaktmästare
 • Förvaltningssekreterare
 • Anstaltsbiträde
 • Hälsocentralsassistent
 • Ungdomsledare