Branscher

Det finns många olika Jyty-medlemmar: vår medlemskår omfattar sammanlagt cirka 2 000 yrkesbeteckningar. De största branscherna är sekreterar-, förvaltnings-, expert- och IKT-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, bibliotekssektorn samt pedagogik och utbildning.

Genom vår aktiva branschverksamhet utvecklar vi våra medlemmars yrkeskompetens och identitet och stärker erkännandet och uppskattningen av de sektorer vi representerar på arbetsmarknaden.

Vår branschverksamhet i korthet

  • Vi utvecklar våra medlemmars yrkeskompetens genom att ordna olika yrkesutbildningar och evenemang, såsom yrkesrelaterade studiedagar, webbinarier och studerandeevenemang.
  • Vi är aktivt involverade som samarbetsparter i yrkesrelaterade mässor och evenemang.
  • Vi utövar yrkesmässig påverkan, till exempel genom att skriva insändare och ställningstaganden.
  • Vi påverkar lagstiftningen inom branscherna och stödjer förbundets intressebevakningsverksamhet.
  • Vi informerar om vår verksamhet genom nyhetsbrev, utbildnings- och evenemangskalendern, Jyty-tidningen och webbplatsens branschspecifika sidor.