Information om oss

Jyty är ett medelstort fackförbund för löntagare. Våra medlemmar arbetar främst i kommuner, samkommuner, välfärdsområden, församlingar och organisationer samt kommunägda företag och affärsverk.

Vår medlemskår består av företrädare för flera olika branscher, med totalt cirka 2 000 yrkesbeteckningar. De största branscherna är sekreterar-, förvaltnings-, expert- och IKT-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, bibliotekssektorn samt pedagogik och utbildning. Genom vår aktiva branschverksamhet stärker vi uppskattningen av och intressebevakningen inom de branscher vi representerar.

Medlemskapet i Jyty går alltid via föreningarna. Ett omfattande nätverk av lokala och riksomfattande föreningar ger våra intressebevakare en stark vision och förhandlingsstyrka. Vi är ett medlemsförbund i centralorganisationen STTK.