Medlemskapsslag

Jyty har tre typer av medlemmar: ordinarie medlemmar, studerandemedlemmar och stödmedlemmar. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika typerna av medlemskap.

Ordinarie medlem

Som ordinarie medlem är du medlem i en av Fackförbundet Jyty rf:s medlemsföreningar. Du tillhör automatiskt till Arbetslöshetskassan Aaria om du inte har nekat till detta när du gick med i Jyty. Du har tillgång till de olika medlemsförmåner och tjänster som erbjuds av föreningen. Läs mer om medlemskapet och medlemsförmånerna.

Studerandemedlem

Studerandemedlemmar har rätt till samma förmåner och tjänster som ordinarie medlemmar i föreningen. När du går med i Fackförbundet Jyty och dess medlemsförening kommer går du också med i Arbetslöshetskassan Aaria om du har ett giltigt anställningsförhållande. Du kan gå med i en arbetslöshetskassa när som helst under studietiden när du börjar arbeta. Vänligen meddela också om du avslutar dina studier eller om ditt arbete vid sidan av studierna upphör så att din medlemsinformation uppdateras. Du kan anmäla ändringarna antingen via e-tjänsten Jässäri eller genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen jasenrekisteri@jytyliitto.fi.

Stödmedlem

En medlem som går i pension får fortsätta att tillhöra en medlemsförening som stödmedlem, förutsatt att medlemsföreningen godkänner detta. Stödmedlemmen har inte någon skyldighet att betala medlemsavgift till förbundet, rösträtt eller valbarhet i Jytys organ. Stödmedlemmen har rätt att närvara och tala vid föreningens möten.

Du kan också gå med i Jytyseniorit, som du kan läsa mer om på Jytyseniorits webbplats.

Aktiv medlem

Som ordinarie medlem eller studerandemedlem kan du delta och påverka beslutsfattandet i din förening och utföra olika uppgifter. Olika uppgifter i föreningen: förtroendeman, ordförande, sekreterare, styrelsemedlem, medlemsansvarig, kassör, informatör, utbildningsansvarig och ungdomsansvarig. Föreningen är representerad vid förhandlingsbordet och i samarbetsgrupper. Aktiva medlemmar och stödet från medlemmar är viktigt för föreningens verksamhet.

Aktiva medlemmar har tillgång till Omanetti, förbundets extranät.
Den innehåller riktad information, publikationer, statistik, formulär och bulletiner.

Frimedlem

Inget fritt medlemskap har beviljats sedan den 1 januari 2005.

Utlämnande av personuppgifter

Fackförbundet Jyty rf för ett medlemsregister för indrivning av medlemsavgifter, hantering av intressebevakningsfrågor, medlemstjänster och sammanställning av statistik. Uppgifter om medlemsavgifter lämnas till skattemyndigheten och uppgifter om medlemmar till det försäkringsbolag som tillhandahåller Jytys medlemsförsäkring. Kontaktinformation lämnas endast ut till marknadsföringen av medlemsförmåner, såvida du inte har förbjudit utlämnande av informationen. Se dataskyddsbeskrivningen.