Avtalsförhandlingar

Fackförbundet Jyty förhandlar om kollektivavtal inom kommunalsektorn, välfärdssektorn, den privata sektorn och kyrkosektorn. Avtalen med flest medlemmar inom kommunsektorn är AKTA, SH och TS. Inom den privata sektorn är de största avtalen kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna rf, den privata socialservicebranschen, hälsovårdsbranschen, undervisningssektorn, rådgivningsbranschen och det allmänna avtalet. Avtalet inom kyrkosektorn KyrkTAK.

Fackförbundet Jyty förhandlar inom kommunsektorn som en del av Offentliga sektorns union JAU som består av Jyty och JHL. Inom kyrkosektorn bildar Jyty och JHL Kyrkfackets union. På andra sidan företräds arbetsgivarna av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och på kyrkans sida av Kyrkans arbetsmarknadsverk. Enligt kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna rf företräds arbetsgivarna av AVAINTA Arbetsgivarna rf. Därtill ingår Jyty kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer som är medlemmar i Finlands näringsliv (EK) och andra privata arbetsgivarorganisationer. Jyty förhandlar för sina medlemmar om totalt 18 kollektivavtal.

Följ avtalsförhandlingar och stridsåtgärder på denna sida, på Twitter med hashtaggen #reilutkorotukset och i Jyty-tidningen.

Rådgivning för medlemmar i Jyty

  1. Förtroendemännen på arbetsplatserna (kontaktuppgifter ges av din förening)
  2. Regionala kontor
  3. Anställningsrådgivningen

Instruktioner och vanliga frågor

  • Instruktioner för hur man ansöker om strejkunderstöd
  • Vanliga frågor om strejk
  • Vanliga frågor om förbudet mot övertid och skiftbyten
  • Instruktioner för ett annat fackförbunds arbetskonflikt

Nyheter och meddelanden