Skötsel av medlemskapet

Hantering av medlemskap innebär att medlemmen uppdaterar vid behov ändringar i sin kontaktinformation eller anställningsinformation och meddelar om livsförändringar som påverkar medlemskapet i fackförbundet. Sådana förändringar omfattar till exempel familjeledighet, studieledighet, längre sjukfrånvaro och pensionering.

Ändringar kan meddelas i e-tjänsten Jässäri eller genom att kontakta medlemsservice.

Du kan se betalningssituationen för din medlemsavgift antingen i Jässäri eller genom att kontakta medlemsservice.

När du byter jobb behöver du en fullmakt att dra av medlemsavgiften från lönen, om du vill att medlemsavgiften ska dras av direkt från din lön. Om medlemsavgifter inte har betalats kan vid behov en betalningsplan upprättas för att betala de obetalda medlemsavgifterna.

Anvisningar för löneräknare om hur arbetsgivaren tar ut medlemsavgifter.