Information om inträde

Välkommen som medlem i Fackförbundet Jyty! I Jyty-gemenskapen är du aldrig ensam och under din karriär har du stöd av ett starkt förbundet.

Hur blir jag medlem?

  • Det är enkelt att bli medlem i Fackförbundet Jyty och samtidigt i Arbetslöshetskassan Aaria med den elektroniska ansökningsblanketten.

  • Du blir medlem i Jytys lokala eller regionala förening i ditt område eller Jytys riksomfattande förening.

  • Om du inte vet vilken är din förening när du ansöker om medlemskap, hänvisar vår medlemsservice dig till rätt förening.

  • Ditt medlemskap börjar den dag som du anger på ansökningsblanketten, vilken kan vara tidigaste dagen blanketten fylls i. Ansökningar behandlas så snabbt som möjligt.

  • Om du vill kan du med ansökningsblanketten befullmäktiga Jyty att säga upp ditt medlemskap i ditt tidigare förbund/din tidigare kassa.

Vem kan bli medlem

Arbetsgivare för medlemmar i Fackförbundet Jyty är vanligtvis kommuner eller samkommuner, bolag som ägs helt eller delvis av kommuner, välfärdsområden eller församlingar. I detta fall följer arbetsgivaren de kollektivavtal som Jyty har ingått inom kommunsektorn, välfärdssektorn, den privata sektorn och kyrkosektorn. Inom kyrkosektorn kan medlemsföreningarna ha medlemmar som arbetar för en församling, en kyrklig samfällighet eller någon annan kyrklig arbetsgivare.

De vanligaste branscherna för medlemmar i Jyty är pedagogik och utbildning, bibliotekssektorn, ungdoms- och organisationsarbete, sekreterar-, förvaltnings-, expert- och IKT-arbete samt social- och hälsovårdssektorn. Läs mer om branscherna som Jytys medlemmarna arbetar i.

Löntagarna uppmuntras att organisera sig i det fackförbund som förhandlar om det kollektivavtal som tillämpas på deras arbetsplats.

Att byta förbund/kassa

Att byta förbund/kassa måste göras inom 30 dagar för att arbetslöshetsskyddet ska förbli i kraft. Arbetstagaren flyttar till arbetslöshetskassan och Jyty som en så kallad gammal medlem och behåller de införtjänade anställningsmånaderna. Under övergångsperioden då du inte är medlem i någon förening uppfylls inte medlemskaps- och arbetsvillkoret, så det lönar sig att byta förbund/kassa så att det inte blir något avbrott mellan medlemskapen. Det är otillåtet att vara medlem i två arbetslöshetskassor samtidigt.

Se till att medlemsavgifterna till det tidigare förbundet/den tidigare arbetslöshetskassan har betalats. Underrätta det tidigare förbundet eller den tidigare arbetslöshetskassan att du har blivit medlem i Jyty. Om du vill kan du med ansökningsblanketten befullmäktiga Jyty att säga upp ditt medlemskap i ditt tidigare förbund/din tidigare kassa.

Studerandemedlemmar

Också studerande kan bli medlemmar i Fackförbundet Jyty. För heltidsstuderande som går med i Jyty för första gången är medlemskapet kostnadsfritt. Om den studerande arbetar minst 18 timmar i veckan betalar han eller hon en procentuell medlemsavgift, precis som andra arbetande medlemmar. Om du arbetar vid sidan av studierna kan du också gå med i arbetslöshetskassan Aaria.

Läs mer om studerandemedlemskapet och gå med!

Hur mycket kostar medlemskapet?

Medlemsavgiften för anställda är 1,32 procent av den totala lönen som omfattas av förskottsinnehållning per månad (med undantag av tre föreningar, vars medlemsavgift är 1,40 procent). För detta belopp får du alla medlemstjänster och förmåner som Fackförbundet Jyty, din Jyty-förening och Arbetslöshetskassan Aaria tillhandahåller. Läs mer om medlemsavgiften.

Bli medlem genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Mer information

Mer information om att bli medlem finns i förbundets medlemsregister.