Tietoa liittymisestä

Tervetuloa Ammattiliitto Jytyn jäseneksi! Jytyläisessä yhteisössä et jää ikinä yksin, ja työurasi varrella sinua on tukemassa vahva liitto.

Miten jäseneksi liitytään?

  • Ammattiliitto Jytyn ja samalla Työttömyyskassa Aarian jäseneksi voit liittyä helposti sähköisellä liittymislomakkeella.

  • Liityt jäseneksi oman työpaikkakuntasi jytyläiseen paikallis- tai alueelliseen yhdistykseen tai Jytyn valtakunnalliseen yhdistykseen.

  • Jos et jäsenyyttä hakiessasi tiedä, mikä olisi yhdistyksesi, jäsenpalvelumme ohjaa sinut oikeaan yhdistykseen.

  • Jäsenyytesi alkaa ilmoittamastasi liittymispäivästä, joka voi olla aikaisintaan liittymishakemuksen täyttöpäivä. Hakemukset käsitellään mahdollisimman pian.

  • Liittymislomakkeella voit halutessasi valtuuttaa Jytyn irtisanomaan jäsenyytesi edellisestä liitosta/kassasta.

Kuka voi liittyä jäseneksi

Ammattiliitto Jytyyn liittyvien jäsenten työnantajana on yleensä kunta tai kuntayhtymä, kuntien kokonaan tai osittain omistama yhtiö, hyvinvointialue tai seurakunta. Tällöin työnantaja noudattaa Jytyn sopimia työehtosopimuksia kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Kirkon alalla jäsenyhdistykset voivat ottaa jäsenikseen seurakunnan, seurakuntayhtymän tai muun kirkollisen työnantajan palveluksessa työskenteleviä.

Jytyn jäsenten yleisimpiä ammattialoja ovat kasvatus ja koulutus, kirjastoala, nuoriso- ja järjestötyö, sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työ sekä sosiaali- ja terveysala. Tutustu tarkemmin jytyläisiin ammattialoihin.

Palkansaajia kannustetaan järjestäytymään siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee työpaikalla noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Liitosta/kassasta toiseen siirtyminen

Liitosta/kassasta toiseen siirtyminen on hoidettava 30 päivän kuluessa, jotta työttömyysturva säilyy, siirtyminen työttömyyskassaan ja Jytyyn tapahtuu ns. vanhana jäsenenä ja kertyneet työssäolokuukaudet säilyvät ja siirtyvät mukanasi. Siirtymäajan jäsenyydettömältä ajalta eivät jäsenyys- ja työssäoloehto kerry, joten vaihto kannattaa hoitaa niin, ettei katkoa jäsenyyksien väliin jää. Kuuluminen samanaikaisesti kahteen työttömyyskassaan ei ole sallittua.

Huolehdi, että jäsenmaksut edelliseen liittoon/työttömyyskassaan on hoidettu. Ilmoita edelliseen liittoon tai työttömyyskassaan siirtymisestäsi Jytyn jäseneksi. Liittymislomakkeella voit halutessasi valtuuttaa Jytyn irtisanomaan jäsenyytesi edellisestä liitosta/kassasta.

Opiskelijajäsenet

Myös opiskelija voi liittyä Ammattiliitto Jytyn jäseneksi. Jytyyn ensimmäistä kertaa liittyvän päätoimisen tutkinto-opiskelijan jäsenyys on maksuton. Jos opiskelija työskentelee vähintään 18 tuntia viikossa, hän maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, kuten muut työssä käyvät jäsenet. Jos työskentelet opintojen ohella, voit liittyä jäseneksi myös Työttömyyskassa Aariaan.

Tutustu opiskelijajäsenyyteen​ ja liity mukaan!

Mitä jäsenyys maksaa?

Työssä olevien jäsenien jäsenmaksu on 1,32 % kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta kuukaudessa (poikkeuksena 3 yhdistystä, joiden jäsenmaksu on 1,40 %). Tällä summalla saat kaikki Ammattiliitto Jytyn, jytyläisen yhdistyksesi sekä Työttömyyskassa Aarian jäsenpalvelut ja -edut. Lue tarkemmat tiedot jäsenmaksusta.

Liity jäseneksi täyttämällä sähköinen liittymislomake.

Lisätietoja

Jäseneksi liittymisestä saat lisätietoja liiton jäsenrekisteristä.