Strategia ja arvot

Ammattiliitto Jytyn tehtävänä on edistää jäsentensä ansiotasoa, työhyvinvointia ja kehittymistä työelämässä sekä tarjota turvaa jäsenistölle koko työuran ajan.

Visionamme on rakentaa hyvää työelämää ja oikeudenmukaisuutta työmarkkinoilla. Kaiken toimintamme lähtökohtana on

  • valvoa jäsentemme ammatillisia ja taloudellisia etuja,
  • vaikuttaa jäsentemme yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä
  • edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa.

Toimintaa ohjaavat arvomme

  • jäsenlähtöinen osaava palvelu

  • yhteistyö

  • nykyaikaisuus

  • oikeudenmukaisuus