Jyty 100 vuotta

Ammattiliitto Jytyn edeltäjä, Kunnallisvirkamiesliitto, oli toisen maailmansodan jälkeen vahvasti mukana rakentamassa hyvinvointivaltiota ja kunnallisia palveluja, joiden huippukautta elettiin 1980-luvulla. Näissä jalanjäljissä liitto kulkee edelleen.

Hyvinvointiyhteiskuntaa rakentamassa

Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen Suomessa alettiin luoda uudenlaisen hyvinvointivaltion perustaa. Toisen maailmansodan jälkeen hyvinvointivaltio syntyi ja jatkoi kasvuaan 1980-luvulle asti. Kunnalliset palvelut rakennettiin lähes tyhjästä nykyisenkaltaiseksi yli 400 000 työntekijän palvelukoneistoksi. Kasvu pysähtyi 1990-luvun lamaan.

Liiton toiminnan alkuaikoina virkamiesten työehdot vaihtelivat kunnittain, ja perusoikeudet, kuten oikeus eläkkeeseen tai lomaan, puuttuivat heistä suurimmalta osalta. Sadan vuoden aikana on tapahtunut valtava kehitys liiton jäsenten työsuhdeturvassa ja työehdoissa.

Kunnissa otettiin 1930-luvun alussa käyttöön yhtenäinen virkasääntö kesälomineen ja eläkeoikeuksineen. Se on kenties paras osoitus ilman neuvottelu- tai sopimusoikeutta saavutetuista edunvalvonnan tuloksista. Neuvotteluoikeuden saaminen vuonna 1945 sekä sopimusoikeuden saaminen virkaehtosopimuslainsäädännön myötä 1970-luvun alussa ovat liiton edunvalvonnan merkittäviä virstanpylväitä.

Vuosisadan liitto

Vuonna 2018 Jyty vietti 100-vuotisjuhliaan. Suomen vanhinta kunta-alan ammattiliittoa, vuosisadan liittoa, juhlistettiin näkyvästi läpi vuoden. Teemana oli Vaikuttava menneisyys – valoisa tulevaisuus.

Juhlavuoden kunniaksi liitto teetti historiateoksen, jonka kirjoitti VTT Antti Parpola Spiritus Historiae -yhtiöstä.

Kirja julkaistiin Jyty 100 -juhlaseminaarissa Helsingin yliopiston juhlasalissa 29.11.2018.

ryhmä ihmisiä historia nykyaika
Juhlavuoden kuvassa esiintyi Ammattiliitto Jytyn (vuonna 2018 nimeltään Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty) jäseniä entisaikojen ja nykypäivän asuissa.

Lue lisää Jytyn historiasta Jyty-lehden artikkelista: 100 vuotta rakentaen hyvinvointiyhteiskuntaa

Katso Jytyn 100-vuotisen historian kohokohdat Vuosisadan tarina -aikajanalta.