Tutkimukset ja tilastot

Jyty tekee tutkimustyötä itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimustoiminta tukee jäsenten edunvalvontaa ja liiton edustamiin ammattialoihin ja työhyvinvointiin liittyvää keskustelua työelämässä. Selvitämme jäsenten näkemyksiä erilaisilla kyselytutkimuksilla edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi.

Kehitämme toimintaamme ja jäsenpalveluamme jatkuvasti jäseniltämme saadun palautteen avulla. Toteutamme joka neljäs vuosi laajan jäsentutkimuksen, jossa selvitämme jäsenkunnan mielipiteitä ajankohtaisista työelämää koskevista asioista. Jäsentutkimuksella saamme myös tietoa jäsenten työmarkkinatilanteesta, jäsenkunnan rakenteesta, sijoittumisesta työmarkkinoille, palkkauksesta sekä työajoista. Jäsentutkimusten jatkumo antaa meille vertailutietoa siitä, miten mielipiteet työelämää kohtaan ovat muuttuneet vuosien varrella.

Teemme vuosittain ajankohtaisia selvityksiä ja kyselyitä sekä luottamushenkilöille että koko jäsenistölle. Kyselyt toteutamme sähköisinä kyselyinä, joten huolehdithan Jytyn jäsenenä, että yhteystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissämme.