Kuntatyö2030

Työelämän kehittämisryhmä Tekry (KT ja pääsopijajärjestöt) koordinoi, valmistelee, tekee aloitteita ja neuvottelee suosituksia ja muita työelämän kehittämiseen liittyviä asioita. Tekry koordinoi myös Tekojen Toria ja Kuntatyö2030-hanketta.

Kuntatyö2030-ohjelma on kunta-alan työmarkkinaosapuolten työelämän kehittämisen toimialaohjelma. Rahoitusta ohjelman käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi on saatu TYÖ2030-ohjelmasta.